Isamu Noguchi

ETOZ Letter E
ETOZ Letter T
ETOZ Letter O
ETOZ Letter Z