Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates
Piero Fornasetti — Astrolabio plates

Piero Fornasetti

Astrolabio plates

Fornasetti, Italy
Ø 24 cm
Porcelain


Sold

ETOZ Letter E
ETOZ Letter T
ETOZ Letter O
ETOZ Letter Z